Xin tư vấn về biên bản cam kết về phân chia tài sản là bất động sản đã được công chứng giữa vợ và chồng ?

Asked by

e xin có câu hỏi mạo muội post lên đây mong các a/c góp ý và tư vấn: E có một hồ sơ khách hàng vay của một cặp vợ chồng, tài sản đảm bảo là bất động sản - gọi là BĐS A. Trong quá trình thế chấp, giữa vợ và chồng có một biên bản cam kết về tài sản, đã được CÔNG CHỨNG, theo đó tiền mua BĐS A toàn bộ do người vợ thanh toán, tiền thanh toán có nguồn gốc riêng của người vợ được tạo lập trong thời kì hôn nhân. Người vợ có toàn quyền sử dụng với BĐS A đó, người chồng không có đóng góp hay liên quan gì. Xin hỏi văn bản phân chia như vậy có hợp lý không, có mâu thuẫn với quy định về phân chia tài sản trong luật hôn nhân gia đình không

Follow 0 View 7882 Answer 4
DMCA.com Protection Status