Xin hướng dẫn cách làm bài tập tình huống môn luật dân sự phần hợp đồng bằng tiếng Anh ?

Asked by

Bài tập tình huống: [DÂN SỰ - HỢP ĐỒNG] Allan gửi thư cho Bob hỏi “Will you sell me your Rolls-Royce? Please reply indicating your lowest price.” Bob phản hồi “Lowest price for my Rolls $24 mil”. Allan trả lời ngay lập tức “I agree to buy your Rolls for $24 mil”. Câu hỏi: Bob có bắt buộc phải bán xe cho Allan không? Nếu ngay từ đầu Bob nói “I am prepared to sell you my Rolls for $24 mil”? Mình nen dùng điều khoản nào để trả lời câu hỏi trên ạ?

Follow 0 View 3964 Answer 2
DMCA.com Protection Status