Xin hỏi một người lao động là người nước ngoài có thể xin nhiều giấy phép lao động cho nhiều công ty khác nhau không?

Asked by

Follow 0 View 7901 Answer 5
DMCA.com Protection Status