Xin hỏi đối với hợp đồng thử việc 2 tháng có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội không?

Asked by

Hỏi xin ý kiến: Từ 1/1/2018, NLĐ và NSD lao động bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm xã hội đối với Hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên. Vậy, đối với hợp đồng thử việc (2 tháng) có bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm xã hội không? Quan điểm 1: Có Quan điểm 2: Không (Hợp đồng lao động và hợp đồng thử việc là hai loại hợp đồng khác nhau) Xin cảm ơn.

Follow 0 View 7016 Answer 4
DMCA.com Protection Status