Xin hỏi các cao nhân về phong thủy nhà này thì vị trí cấp nước vào nhà và thoát nước bố trí tại sơn nào là hợp lý?

Asked by

Chủ nhà sinh năm 1945. Động thổ khởi công XD 9h ngày 12/2/2018 âm lịch. Xin hỏi các cao nhân về phong thủy: nhà này thì vị trí cấp nước vào nhà và thoát nước bố trí tại sơn nào là hợp lý ?

Xin hỏi các cao nhân về phong thủy nhà này thì vị trí cấp nước vào nhà và thoát nước bố trí tại sơn nào là hợp lý? Xin hỏi các cao nhân về phong thủy nhà này thì vị trí cấp nước vào nhà và thoát nước bố trí tại sơn nào là hợp lý? Xin hỏi các cao nhân về phong thủy nhà này thì vị trí cấp nước vào nhà và thoát nước bố trí tại sơn nào là hợp lý? Xin hỏi các cao nhân về phong thủy nhà này thì vị trí cấp nước vào nhà và thoát nước bố trí tại sơn nào là hợp lý? Xin hỏi các cao nhân về phong thủy nhà này thì vị trí cấp nước vào nhà và thoát nước bố trí tại sơn nào là hợp lý?
Follow 0 View 4994 Answer 4
DMCA.com Protection Status