Xe anh em đi qua những chỗ có đá nhỏ có bị bắn lên gầm nghe tiếng lách tách không ạ? Có cách nào khắc phục không ạ?

Asked by

Cccm đi qua những chỗ có đá nhỏ có bị bắn lên gầm nghe tiếng lách tách không ạ. Thực sự nghe rất khó chịu và có cách nào khắc phục không ạ

Follow 0 View 7807 Answer 4
DMCA.com Protection Status