Uôn thuốc xong mắc ói quá phải làm sao đây mọi ng oi ?

Asked by

Minh bi lỡ miệng , đau họng , ng đau nhức sáng nay minh mới an sáng xong uốn thuốc bây h mắc ói quá phải làm sao đây mọi ng

Follow 1 View 930 Answer 1
DMCA.com Protection Status