Trong hai loại kem chống nắng này nên dùng loại nào ạ ? Với lại mình hay đổ mồ hôi nữa cái nào chống nước tốt nhất ?

Asked by

Trong hai loại kem chống nắng này nên dùng loại nào ạ ? Với lại mình hay đổ mồ hôi nữa cái nào chống nước tốt nhất ? Trong hai loại kem chống nắng này nên dùng loại nào ạ ? Với lại mình hay đổ mồ hôi nữa cái nào chống nước tốt nhất ?
Follow 1 View 1085 Answer 1
DMCA.com Protection Status