Tháng 7/2019 mình làm vi sa du lịch đi pháp bị trượt, bây giờ muốn làm vi sa sang Đức thăm thân có được ko?(8/2019)?

Asked by

t7/2019 mình làm vi sa đi Pháp bằng con đường du lịch tự túc nhưng bị trượt. T9/2019 con trai đang làm việc tại Đức gửi giấy mời thăm thân, liệu mình làm vi sa thăm thân sang Đức có được ko? cần các loại giấy tờ gì ( mình đã về hưu, 2 vợ chồng muốn sang con chơi.

Follow 1 View 995 Answer 1
DMCA.com Protection Status