Thắc mắc về phần phỏng vấn du học Mĩ ?

Asked by

E đang có ý định đi du học mỹ nên e xin hỏi mọi người về phần pv, khi pv sẽ hỏi mình những gì hoặc ai đã pv đi thành công cho e xin ít kinh nghiệm vs ạ

Follow 0 View 7882 Answer 3
DMCA.com Protection Status