Thắc mắc về căn cứ ra quyết định "Đình chỉ giải quyết vụ án" của Tòa án ?

Asked by

Các bác cho em hỏi: - Người khởi kiện nộp đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ cho Tòa án - Sau đó Tòa án yêu cầu bổ sung tài liệu - Người khởi kiện bổ sung tài lieu theo yêu cầu của Tòa - Tòa thụ lý - Nhưng khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án lại ra quyết định Đình chỉ giải quyết vụ án với lý do: các giấy tờ, tài liêu mà người khởi kiện cung cấp cho tòa án không đáp ứng yêu cầu mặc dù trong thông báo bổ sung tài lieu, chứng cứ trước đó, Tòa không nhắc đến những thiếu sót trong tài liệu mà đã dùng làm căn cứ để đình chỉ vụ án. . Câu hỏi đặt ra: Căn cứ để đưa ra Quyết định của Tòa án là Đúng hay Sai với lí do thuộc điểm g Điều 217 BLTTDS Đình chỉ giải quyết vụ án DS: Các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 192. Dẫn chiếu điểm b Khoản 1 Điều 192:Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của Pháp Luật?

Follow 0 View 2552 Answer 5
DMCA.com Protection Status