S chỉ nói chug là thuốc tây mà khôg nói rõ cụ thể là gì. Kẻo lại làm từ trangala chứa corticoid sức vào có mà banh da ?

Asked by

S chỉ nói chug là thuốc tây mà khôg nói rõ cụ thể là gì. Kẻo lại làm từ trangala hay gì khác chứa corticoid sức vào có mà banh da mặt

Follow 1 View 1285 Answer 2
DMCA.com Protection Status