“Phát tướng" sẽ thay đổi số phận trong 1 quãng thời gian nhất định ? Khoảng bao nhiêu tuổi thì phát tướng hợp lý?

Asked by

“Phát tướng" sẽ thay đổi số phận trong 1 quãng thời gian nhất định ? 
Khoảng bao nhiêu tuổi thì phát tướng hợp lý?
Follow 0 View 6473 Answer 5
DMCA.com Protection Status