Nơi học tiếng Pháp cho người mới bắt đầu tại Hà Nội?

Asked by

Xin chào, mình muốn đi du học Pháp ấy mà, cơ mà mình mới bắt đầu học tiếng. Ai chỉ cho mình nơi nào học tiếng tốt giúp nha, lưu ý mình ở Hà Nội và gần như chưa biết tiếng Pháp nha?

Follow 0 View 5952 Answer 4
DMCA.com Protection Status