Mong các thầy chỉ cho e biết đây là loại bùa phong thủy gì và có tác dụng như thế nào và treo như thế nào cho đúng ?

Asked by

Mong các thầy chỉ cho e biết đây là loại bùa phong thủy gì và có tác dụng  như thế nào và treo như thế nào cho đúng ?
Follow 0 View 7684 Answer 6
answered
DMCA.com Protection Status