Mọi người xử lý vùng lông dưới cánh tay thế nào ạ?

Asked by

Mình 14 tuổi, mình dùng phương pháp cạo để loại bỏ lông, nhưng nghe có bạn nói cạo nách sẽ bị thâm vậy mình phải làm sao ạ?

Follow 0 View 7161 Answer 2
DMCA.com Protection Status