Mọi người ơi cho mình hỏi ở Việt Nam muốn tìm việc ở Nhật (có hỗ trợ visa lao động) thì tìm ở trang nào?

Asked by

Mình muốn tìm mấy công việc văn phòng hoặc phiên dịch. Bạn nào biết chỉ mình với. Cảm ơn nhiều.

Follow 1 View 1280 Answer 1
DMCA.com Protection Status