Mọi người cho em hỏi trên sổ cấp 5000m đất ở, xong lại mở ngoặc là "Không hình thành đơn vị ở" là như thế nào ạ?

Asked by

Follow 0 View 3609 Answer 2
DMCA.com Protection Status