Mọi người cho em hỏi bố mẹ làm ruộng không có income rõ ràng thì khi lãnh sứ quán hỏi mình trả lời như thế nào?

Asked by

Follow 0 View 3622 Answer 5
DMCA.com Protection Status