Mn cho e hỏi làm sao để hết cái này ạ , vs da e hay bị mụn ẩn cực song e nặn k hết n thành thế này h làm sao hết ạ?

Asked by

Da e da cực dầu , e dùng bn cách rồi k hết đc ai có thể giúp e đc k 😭😭😭 e bị gần 1 năm nay rồi 😭😭😭

Mn cho e hỏi làm sao để hết cái này ạ , vs da e hay bị mụn ẩn cực song e nặn k hết n thành thế này h làm sao hết ạ?
Follow 1 View 3020 Answer 2
DMCA.com Protection Status