Mình mới mua 2 tuýp Dou+ trị mụn, ngoại hình và hộp hơi khác nhau 1 tí. Các bạn có kinh nghiệm check giúp mình với ạ!?

Asked by

Mình mới mua 2 tuýp Dou+ trị mụn, ngoại hình và hộp hơi khác nhau 1 tí. Các bạn có kinh nghiệm check giúp mình với ạ! 1 tuýp dài hơn, chữ đậm hơn 1 chút, trong hộp trắng trơn khác hộp còn lại!

Mình mới mua 2 tuýp Dou+ trị mụn, ngoại hình và hộp hơi khác nhau 1 tí. Các bạn có kinh nghiệm check giúp mình với ạ!? Mình mới mua 2 tuýp Dou+ trị mụn, ngoại hình và hộp hơi khác nhau 1 tí. Các bạn có kinh nghiệm check giúp mình với ạ!? Mình mới mua 2 tuýp Dou+ trị mụn, ngoại hình và hộp hơi khác nhau 1 tí. Các bạn có kinh nghiệm check giúp mình với ạ!?
Follow 1 View 2100 Answer 1
DMCA.com Protection Status