Máy em mở Facebook chỉ load được mấy tin là không load được nữa, có anh em nào biết vì sao thì chỉ giúp em với?

Asked by

Có anh em nào facebook bị như này không chỉ load được mấy tin là không load được nữa trong khi mạng rất khỏe Cao nhân xin chỉ giáo giúp em

Máy em mở Facebook chỉ load được mấy tin là không load được nữa, có anh em nào biết vì sao thì chỉ giúp em với?
Follow 0 View 11094 Answer 3
DMCA.com Protection Status