Mấy anh em có kinh nghiệm chụp baby cho em xin ít kinh nghiệm với?

Asked by

Mấy anh em có kinh nghiệm chụp baby cho em xin ít kinh nghiệm với, em chụp nó chạy, quấy, khóc mà e muốn khóc theo quá :(((

Follow 0 View 8412 Answer 5
answered
DMCA.com Protection Status