Mặt mình cứ nổi mụn vỡ ra thì để lại sẹo thâm , mng cho mình hỏi khi mụn vỡ nặn sạch ra nên bôi gì để không có sẹo k ạ ?

Asked by

Follow 1 View 910 Answer 1
DMCA.com Protection Status