Lúc đầu nó như trầy nhưng cả tháng nay nó vẫn như vậy là sao ạ e sức contraxtuubex cũng không đỡ ạ?

Asked by

2 bị 2 chỗ như vậy ạ. Lên ảnh nhìn không rõ lm nhưng ở ngoài mặc quần ngắn e tự ti lm ạ :((

Lúc đầu nó như trầy nhưng cả tháng nay nó vẫn như vậy là sao ạ e sức contraxtuubex cũng không đỡ ạ?
Follow 2 View 935 Answer 1
answered
DMCA.com Protection Status