Lúc đầu em bị một vết trầy sau thì nó như này cho e hỏi có phải bị lác đồng tiền ko ạ? Có khó trị ko và trị bằng cách nà?

Asked by

Lúc đầu em bị một vết trầy sau thì nó như này cho e hỏi có phải bị lác đồng tiền ko ạ? Có khó trị ko và trị bằng cách nà?
Follow 2 View 5200 Answer 1
DMCA.com Protection Status