Lau mascara trên mi mắt khi bị lem hoặc muốn tẩy lớp chuốt khỏi làn mi #mascara #tẩytrang #mi ?

Asked by
Ce nào biết cách lau mascara trên mi mắt khi bị lem hoặc muốn tẩy lớp chuốt khỏi làn mi chưa. :) Ce nào có cách khác thì cse đi ạ.!
Follow 0 View 4893 Answer 2
DMCA.com Protection Status