Lau mascara trên mi mắt khi bị lem hoặc muốn tẩy lớp chuốt khỏi làn mi #mascara #tẩytrang #mi ?

Asked by

Ce nào biết cách lau mascara trên mi mắt khi bị lem hoặc muốn tẩy lớp chuốt khỏi làn mi chưa. :) Ce nào có cách khác thì cse đi ạ.!

Follow 0 View 6443 Answer 2
DMCA.com Protection Status