Lặng rồi cả tiếng con ve Con ve cũng mệt vì hè nắng oi Nhà em vẫn tiếng ạ ời Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru Lời ru có g?

Asked by

    Lặng rồi cả tiếng con ve Con ve cũng mệt vì hè nắng oi Nhà em vẫn tiếng ạ ời Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru Lời ru có gió mùa thu Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời (Mẹ, Trần Quốc Minh, Theo thơ chọn với lời bình, NXB Giáo dục, 2002, tr.28-29) a. (1 điểm) Nhân vật trữ tình trong bài thơ trên là ai? Nhân vật đó đang bày tỏ tình cảm gì, với ai? b. (1 điểm) Trong bài thơ, những âm thanh nào được tác giả nhắc đến? c. (2 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau: Đêm nay con không ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. d. (1 điểm) Ngoài bài thơ trên, em đã từng đọc những câu ca dao, câu thơ nào viết về mẹ? Hãy ghi lại hai câu thơ hoặc ca dao mà em yêu thích nói về  người mẹ.

Follow 1 View 700 Answer 0
DMCA.com Protection Status