Em thắc mắc là nếu ví dụ vào cửa hàng điện thoại test thử máy trưng bày mà lỡ tay làm rơi vỡ màn có bị bắt đền không?

Asked by

Thắc mắc xíu, thí dụ vô tgdd cầm test thử điện thoại ở hàng trưng bày mà vô tình làm rớt bể mặt kính thì có bị bắt đền ko ?

Follow 0 View 4933 Answer 3
DMCA.com Protection Status