Em không biết cách để phân biệt hàng thật và giả ạ. Ai chỉ em với được không. Em mới mua sữa rửa mặt này. Muốn kiểm traạ?

Asked by

Em không biết cách để phân biệt hàng thật và giả ạ. Ai chỉ em với được không. Em mới mua sữa rửa mặt này. Muốn kiểm traạ? Em không biết cách để phân biệt hàng thật và giả ạ. Ai chỉ em với được không. Em mới mua sữa rửa mặt này. Muốn kiểm traạ?
Follow 1 View 2550 Answer 1
answered
DMCA.com Protection Status