Em học lớp 12 mới đi dự tuyển sinh về, định đi xuất khẩu lao động luôn, anh em nào sang Nhật làm rồi cho em xin ý kiến?

Asked by

Em học 12. Mới dự tuyển sinh về. Bác nào đi sang nhật làm rồi cho em xin ít ý kiến với. Định đi Xuất khẩu lao động luôn.

Em học lớp 12 mới đi dự tuyển sinh về, định đi xuất khẩu lao động luôn, anh em nào sang Nhật làm rồi cho em xin ý kiến?
Follow 0 View 9535 Answer 8
DMCA.com Protection Status