Em đắp tỏi để trị mụn cóc, nhưng lại bị bỏng, có cách nào trị hết không ạ ?

Asked by

Em đã đắp tỏi để trị mụn cóc,  giờ bị phỏnq rồi phồnq lên, có cách nào hết khônq ạ, và cái mụn cóc :((?

Em đắp tỏi để trị mụn cóc, nhưng lại bị bỏng, có cách nào trị hết không ạ ?
Follow 1 View 8340 Answer 3
DMCA.com Protection Status