Dùng phần mềm quản lý bán hàng Sapo có được không?

Asked by

Em đang cần tìm một phần mềm quản lý bán hàng đơn giản, dễ dùng, trước mắt quản lý tốt ở cửa hàng mỹ phẩm và trang facebook nữa. Em quan tâm nhất đến việc quản lý số lượng hàng có, đã bán được, doanh thu, lãi lỗ + đơn hàng và vận chuyển nhé. Tìm hiểu thông tin trên mạng thì Sapo nghe vẻ đáp ứng tốt mấy thứ này. Nhưng cần hỏi thêm những bạn đã dùng rồi cho chắc cú. Xin cảm ơn và có hậu tạ

Dùng phần mềm quản lý bán hàng Sapo có được không?
Follow 0 View 15232 Answer 8
DMCA.com Protection Status