Differin đẩy mụn ẩn được không ạ . Và dùng như thế nào .Da sẽ như thế nào khi dùng. Xin mn giúp?

Asked by

Differin đẩy mụn ẩn được không ạ . Và dùng như thế nào .Da sẽ như thế nào khi dùng. Xin mn giúp

Follow 1 View 4775 Answer 4
DMCA.com Protection Status