Dây rốn quấn cổ một vòng có sinh thường được không ?

Asked by

 M oi.cho mình hỏi. Mình còn 1 tuần nữa sinh rồi ma h thai quấn cổ 1 vòng có sinh thường được hk các m 

Follow 1 View 3220 Answer 7
DMCA.com Protection Status