Dạ mn ai dùng kem dưỡng cien gold của pháp rồi cho e xin review với ạ. Da e da dầu mà không biết có hợp ko, e cảm ơn ạ?

Asked by

Dạ mn ai dùng kem dưỡng cien gold của pháp rồi cho e xin review với ạ. Da e da dầu mà không biết có hợp ko, e cảm ơn ạ?
Follow 1 View 2325 Answer 1
DMCA.com Protection Status