Da mình bị mụn với đen da. mẹ nào có kình nghiệm đừng mỹ phẩm nào tôta chia sẻ mình với. chứ đau đầu quá?

Asked by

da mình bị mụn nhiều nhờn với sạm đen. mẹ nào kinh nghiệm giúp mình vơi

Follow 1 View 2600 Answer 2
DMCA.com Protection Status