Có cần phải xin cấp phép trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo không?

Asked by

Mình có một vấn đề muốn các bạn xem xét giúp. Công ty mình có kinh doanh cho thuê địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo. Vừa qua, cty mình cho một công ty về kinh doanh đa cấp tiền ảo thuê để tổ chức hội nghị. Ubnd phường đã can thiệp để dừng buổi hội nghị này. Sau đó cty mình nhận được Công văn của ubnd phường yêu cầu là: “trước khi ký hợp đồng khách hàng thuê địa điểm để tổ chức hội nghị, hội thảo yêu cầu KH xuất trình hồ sơ pháp lý liên quan ( nội dung ctrinh, thành phần, lượng người tham gia); Cung cấp hồ sơ, thông báo tới unbd phường trươc hai ngày để ktra, giám sát. Các cao nhân cho em hỏi là: 1. Công văn như vậy em hiểu là, phải thông báo tới phường rồi mới được ký hợp đồng với khách hàng có đúng k ạ. 2. Em tìm hiểu thì Khách hàng phải xin cấp phép trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo. Vậy cty em cho thuê địa điểm có cần phải xin cấp phép, hay thông báo tới cơ quan nào về việc cho thuê địa điểm k? 3. Ubnd phương căn cứ vào quy định nào để yêu cầu cty em phải gửi hồ sơ để phường ktra, giám sát đối với mọi hợp đồng thuê địa

Follow 0 View 3465 Answer 3
DMCA.com Protection Status