Có cách nào để người không có bảo hiểm xã hội được hưởng bảo hiểm thai sản không ạ?

Asked by

M bắt đầu mang bầu, làm công ty nhưng không có bảo hiểm xã hội, có cách nào để được hưởng bảo hiểm thai sản không, ví dụ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được không, ai có kinh nghiệm chỉ mình với

Follow 0 View 8592 Answer 9
answered
answered
answered
DMCA.com Protection Status