Cho mình hỏi có ai đi nặn mụn ở chỗ cô Trang Đài q.5 hcm chưa ạ? Mình tính đi nặn chỗ đó do có bạn giới thiệu? ?

Asked by

Follow 1 View 1625 Answer 1
DMCA.com Protection Status