Cho hỏi phỏng vấn visa I-20 thì đóng học phí trước cho trường hay phỏng vấn visa đậu rồi mới đóng vậy?

Asked by

Follow 0 View 9250 Answer 6
answered
DMCA.com Protection Status