Cho em xin công thức làm bánh bao trắng phau?

Asked by

Em cần công thức làm bánh bao trắng phau, xốp mềm. Lần nào làm bánh nhân lúc nào cũng ngon mê li mà vỏ bánh cứ bị đen xì, ăn thì khô khốc. Mà cũng chỉ bột mì hoa ngọc lan, bột nở, nước trắng. Cho bao nhiêu bột nở nó cũng chẳng bông xốp tý nào, em nhào bột bằng tay ạ.

Follow 0 View 37342 Answer 5
answered
answered
Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn Photo answer by Huỳnhvykhánh Nguyễn
DMCA.com Protection Status