Cho em hỏi ở thành phố Nam Định có ai xem bói hay tử vi tốt không ạ. Nếu được mọi người cho em xin địa chỉ cụ thể và các?

Asked by

Cho em hỏi ở thành phố Nam Định có ai xem bói hay tử vi tốt không ạ. Nếu được mọi người cho em xin địa chỉ cụ thể và cách liên lạc ạ. Em cảm ơn!

Follow 1 View 205 Answer 1
DMCA.com Protection Status