Cho em hỏi dùng phần mềm gì để khi khách comment vào bất kì 1 post nào sau 1s sẽ có inbox cho từng sản phẩm luôn vậy ?

Asked by

Cho em hỏi dùng phần mềm gì để khi khách comment vào bất kì 1 post nào sau 1s sẽ có inbox cho từng sản phẩm luôn vậy ?
Follow 0 View 9343 Answer 8
answered
DMCA.com Protection Status