Cho e hỏi xỏ lỗ thứ 3 có lâu lành kh ạ với có đau hơn so với lỗ 2 kh ạ?

Asked by

E cảm giác lỗ 3 nó sẽ đụng đến sụn ấy ạ mn ai xỏ rồi cho e biết với ạ với tg bao lâu thì nó lành ạ

Cho e hỏi xỏ lỗ thứ 3 có lâu lành kh ạ với có đau hơn so với lỗ 2 kh ạ?
Follow 1 View 1710 Answer 2
DMCA.com Protection Status