Các cụ bình xem nhà này như thế nào. Gia chủ sn 1959. Trước cửa nhà có trồng 3 cây to. 2 cây 2 bên và 1 cây ở giữa ?

Asked by

Các cụ bình xem nhà này như thế nào. Gia chủ sn 1959. Trước cửa nhà có trồng 3 cây to. 2 cây 2 bên và 1 cây ở giữa ?
Follow 0 View 3200 Answer 1
DMCA.com Protection Status