Các bạn cho mình hỏi dùng lệnh nào trong photoshop để làm mờ và nổi rõ nét như trong ảnh ạ?

Asked by

Các bạn cho mình hỏi dùng lệnh nào trong photoshop để làm mờ và nổi rõ nét như trong ảnh ạ? #photoshop #pts

Các bạn cho mình hỏi dùng lệnh nào trong photoshop để làm mờ và nổi rõ nét như trong ảnh ạ?
Follow 2 View 2905 Answer 3
DMCA.com Protection Status