Bạn nào đag dùng kem thái 12k 1 hộp k cho mình ý kiế tham khảo với.. mình ms sih bé mà da chán wa. Định dùg hic.. ?

Asked by

Cho mình xin đáh giá về kem thái 12k hay 15k gì đấy. Và địa chỉ mua hàg vs

Follow 1 View 505 Answer 4
answered
DMCA.com Protection Status