Bản gốc bằng tốt nghiệp đại học của em bị trường đục 2 lỗ lớn, xin hỏi như vậy bằng của em có còn giá trị không?

Asked by

Mọi người làm ơn cho em hỏi Em có nộp hồ sơ vào 1 trường đại học ở Nhật này. Trong hồ sơ đó yêu cầu nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp trường gần nhất cùng với bản dịch tiếng Nhật. Em k xin được giấy chứng nhận nên cô phụ trách trường tiếng của em bảo là nộp bản gốc bằng tốt nghiệp đại học luôn, rồi ngày đi phỏng vấn thì xin lại bản gốc này. Trên pamphlet trường đại học cũng có ghi sẽ trả lại nếu cá nhân thấy cần thiết. Vấn đề là hôm nay nhận lại cái bằng thì nó đã bị đục 2 lỗ như vầy. Đục kiểu này cái bằng của em còn có giá trị hay k Em phải làm thế nào đây ạ?

Bản gốc bằng tốt nghiệp đại học của em bị trường đục 2 lỗ lớn, xin hỏi như vậy bằng của em có còn giá trị không?
Follow 0 View 28664 Answer 10
DMCA.com Protection Status