Asen (thạch tín) là gì #ASEN #thạchtín ?

Asked by

Asen (thạch tín) là gì #ASEN #thạchtín ?
Follow 0 View 7406 Answer 5
answered

Asen (thạch tín) là một trong những nguyên tố độc nhất thế giới, xuất hiện cả trong môi trường tự nhiên lẫn tạo ra từ hoạt động của con người. Nước, không khí, thức ăn, đất đai,... chỉ là một vài trong vô số nơi có chứa asen. Từ năm 1991, cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu về hàm lượng asen trong thực phẩm của con người và cuối cùng, họ khẳng định rằng không phải lúc nào asen cũng là thuốc độc giống như như trong phim kiếm hiệp.

answered
Photo answer by Phao Đờ
answered
Photo answer by Phao Đờ
answered
answered
Photo answer by Phao Đờ
DMCA.com Protection Status